06 42291284 | info@demantelzorgontzorger.nl

Over mij

Uit ervaring weet ik hoe de zorg voor een naaste je leven beïnvloedt. De mantelzorg voor mijn beide ouders dwong mij een aantal jaar geleden in een aardige spagaat betreft het combineren van zorg, werk en gezin. Ik merkte tegelijkertijd dat ik tegen veel onduidelijkheden aanliep. Waar ik moest zijn om bepaalde zaken te regelen: ik had geen idee. Toen mijn ouders kort na elkaar overleden, begon ik hierover na te denken. Zou het niet mooi zijn als iemand je in deze problematiek ondersteunt? Zodat jij je zelf kan richten op de zorg en het behouden van een liefdevolle relatie met degene voor wie je zorgt?

Na ruime ervaring in de zorg en het volgen van een opleiding tot mantelzorgmakelaar ondersteun ik nu als mantelzorgmakelaar mantelzorgers door hen regeltaken uit handen te nemen, advies te geven en praktisch mee te denken wanneer zij tegen bepaalde belemmeringen aanlopen. Belangrijk voor mij is dat zij daarbij zelf de regie houden: we bekijken samen welke taken ik overneem en hoe we de zorg zo kunnen inrichten, dat het voor hen prettig is. Ook adviseer ik als De Mantelzorgontzorger werkgevers en gemeenten in het beleidsmatige stuk omtrent mantelzorgen.

Toegepast gerontoloog

Een eerste stap in de richting van wat nu het bedrijf de Mantelzorgontzorger is, was de start van mijn tweede studie. Oorspronkelijk ben ik geschoold als algemeen verpleegkundige, maar toen een van mijn kinderen op zoek was naar een passende vervolgopleiding, en ik meeging naar een proefcollege Toegepaste gerontologie, ging het roer om. Ik besloot mijn baan als vertegenwoordiger in medische apparatuur op te zeggen, ging aan de slag op een afdeling Psychogeriatrie waar ik zorgde voor dementerenden en begon aan de hbo-opleiding Toegepaste gerontologie.

Tijdens mijn tweede jaar verliet ik de psychogeriatrie om in de wijkzorg aan de slag te gaan, en later heb ik nog gewerkt als consultant Care voor een technologiebedrijf, waarbij ik met name thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen en gemeenten hielp hun zorgprocessen te optimaliseren. Na een reorganisatie kwam ik op een zorgkantoor terecht, als Klantadviseur WLZ.

Gediplomeerd mantelzorgmakelaar

Tijdens mijn werkende leven kwam ik met enige regelmaat in contact met mantelzorgers, en merkte dat het ook voor hen vaak een zoekplaatje was. Ik kreeg steeds duidelijker voor ogen dat ik daar iets mee moest, en wát dat dan zou moeten zijn. Opnieuw besloot ik de schoolbanken op te zoeken, nu voor een opleiding tot mantelzorgmakelaar. Tijdens deze opleiding werkte ik als onderzoeker second opinion Wmo in Eindhoven. Zo kon ik direct het geleerde toepassen in de praktijk.

De Mantelzorgontzorger ondersteunt jou

Inmiddels ben ik gediplomeerd mantelzorgmakelaar, en probeer ik als de Mantelzorgontzorger mijn naam waar te maken: mantelzorgers zorgen uit handen nemen. Door advies te geven, praktisch mee te denken als er zich moeilijkheden voordoen en regeltaken over te nemen. Dit doe ik in onderlinge afstemming met jou als mantelzorger. Samen zoeken we naar een gezonde balans tussen werk, zorg en ontspanning. Dankzij deze ondersteuning kan jij je richten op wat er echt toe doet: de zorg voor jouw naaste, en het onderhouden van een liefdevolle relatie met degene voor wie je zorgt.

De Mantelzorgontzorger voor werkgevers en gemeenten

Naast voor de mantelzorgers zelf, is de Mantelzorgontzorger er ook voor werkgevers en gemeenten. Als toegepast gerontoloog en specialist in zorg- en thuistechnologie combineer ik mijn expertisegebieden graag met mijn werkzaamheden als mantelzorgmakelaar. Daardoor ben ik in staat bedrijven te adviseren omtrent het beleidsmatige en uitvoerende stuk rondom mantelzorg. Samen met de mantelzorger en het bedrijf tot een win-win-situatie komen, dat is het doel. Ook adviseer ik gemeenten graag wanneer zij tegen complexe casuïstiek aanlopen.

Sylvia Coppens Fotografie – Stralend040-254

Contactformulier