06 42291284 | info@demantelzorgontzorger.nl

Vergoedingen

De noodzaak van diensten die door een mantelzorgmakelaar verzorgd worden, worden door steeds meer partijen gezien. De kosten voor de Mantelzorgontzorger kunnen dan ook op meerdere manieren gefinancierd worden.

Zo hebben steeds meer zorgverzekeraars de mantelzorgmakelaar opgenomen in een aanvullend pakket. Bekijk de vergoedingen in het aanvullend pakket in de polis om te zien of en hoe de mantelzorgmakelaar vergoed wordt. (Vergoedingen vanuit het aanvullend pakket vallen niet ten laste van het eigen risico)

Klik hier voor een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraar

Zo hebben steeds meer zorgverzekeraars de mantelzorgmakelaar opgenomen in een aanvullend pakket. Bekijk de vergoedingen in het aanvullend pakket in de polis om te zien of en hoe de mantelzorgmakelaar vergoed wordt. Natuurlijk kan de Mantelzorgontzorger dit ook voor je uitzoeken.

Gemeente

In veel gevallen kun je ook bij de gemeente aankloppen voor de benodigde vergoeding. Gemeenten zijn vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning verplicht om onafhankelijke mantelzorgondersteuning aan te bieden. Daar vallen de werkzaamheden van de mantelzorgmakelaar ook onder. De Mantelzorgontzorger is niet gebonden aan bepaalde instanties of instellingen en kan daardoor als onafhankelijke mantelzorgondersteuner worden ingezet.

Werkgever

Het kan ook zijn dat jouw werkgever het nut en de noodzaak van ondersteuning door een mantelzorgmakelaar inziet. Steeds meer werkgevers vergoeden de diensten van een mantelzorgmakelaar voor werknemers die mantelzorg verlenen. Dat is niet zo gek, aangezien werkgevers daar zelf ook baat bij hebben. Wanneer jij als mantelzorger een goede balans vindt tussen zorg, werk en ontspanning heb je meer ruimte om je weer op je werk te richten. Ook de kans op overbelasting en bijkomend verzuim vermindert. Zeker het navragen waard, of jouw werkgever een mantelzorgmakelaar wil vergoeden.

PGB

Natuurlijk kan je er ook voor kiezen om vanuit het persoonsgebonden budget (PGB) een mantelzorgmakelaar te vergoeden. Dat kan dan vanuit het vrij besteedbare bedrag.

Uurtarief

Mocht je nou als mantelzorger op geen een van bovenstaande financieringsmogelijkheden terug kunnen vallen, neem dan contact op met de Mantelzorgontzorger voor het geldende uurtarief. Je kan natuurlijk ook langskomen op het maandelijkse spreekuur bij Stralend 040 in Nuenen. Daar hoor je precies wat ik voor jou kan betekenen.

Meer informatie en contact

Neem voor meer informatie over vergoedingen of het geldende uurtarief contact met de Mantelzorgontzorger op via telefoon of mail. Ik help je graag verder!

Contactformulier