06 42291284 | info@demantelzorgontzorger.nl

Voor werkgevers

Vrijwel elk bedrijf heeft te maken met mantelzorg. Met ruim 2,5 miljoen Nederlandse mantelzorgers kan dat haast niet anders. Dat betekent dat veel werknemers ook in hun vrije tijd nog aan de slag moeten. Als mantelzorger van bijvoorbeeld een hulpbehoevende ouder, partner, kind of broer of zus. Voor u als werkgever is het van belang dat uw werknemer zijn of haar zorgtaken kan blijven uitvoeren zonder daarbij te verliezen aan productiviteit op de werkvloer. En, belangrijker: zonder overbelast te raken. Als gediplomeerd mantelzorgmakelaar kan de Mantelzorgontzorger daarbij helpen.

Wat kan de Mantelzorgontzorger betekenen voor mijn bedrijf?

De Mantelzorgontzorger is er voor de mantelzorger. In overleg met de mantelzorger neemt de Mantelzorgontzorger hem of haar verschillende regeltaken uit handen, en kijkt samen met de persoon in kwestie hoe de zorg op de best mogelijke manier kan worden ingericht. Dat geeft de mantelzorger de rust en ruimte om zich op andere zaken te richten, zoals zijn of haar baan. Voor u als werkgever betekent dit dat:

 • er minder kans is op overbelasting van de werknemer, dankzij een evenwichtige balans tussen werk, zorg en privé.
 • de kans op verzuim verkleint.
 • de concentratie kan tijdens werktijd weer volledig op de werkzaamheden worden gericht, dankzij een betere indeling van de zorg, met eventueel ingeschakelde hulp.
 • een grote kans dat dankzij bovenstaande ontwikkelingen, verzuim- en verloopkosten aanzienlijk teruglopen.

  Preventief

  De Mantelzorgontzorger is er echter niet alleen voor individuele mantelzorgers op de werkvloer, van wie u al vreest dat overbelasting op de loer ligt. Ook voor uw bedrijf in het geheel kan het zinvol zijn een mantelzorgmakelaar in te schakelen. Zo kan de Mantelzorgontzorger bijvoorbeeld bekijken in hoeverre het zinvol is om een mantelzorgvriendelijk beleid op te stellen.

  Wat is een mantelzorgvriendelijk beleid?

  Een mantelzorgvriendelijk beleid kan voor elk bedrijf iets anders betekenen. Het is vooral de vraag waar de mantelzorgers zelf behoefte aan hebben. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de mantelzorger werk en zorg goed kan blijven combineren? Zo valt er te denken aan de mogelijkheden op het gebied van thuiswerken of bepaalde zorgverlofregelingen. Soms kan het ook al voldoende zijn om mantelzorg bespreekbaar te maken in het team.

  Hoe gaat de Mantelzorgontzorger te werk?

  Wanneer u ervoor kiest de Mantelzorgontzorger in te schakelen, zal ik in de eerste plaats bekijken hoeveel mantelzorgers er nu precies werkzaam zijn voor het bedrijf, en wat dit betekent voor de dagelijkse praktijk. Dat wordt in kaart gebracht middels een enquête en interviews. Vervolgens wordt gekeken of en hoe een preventief beleid ziekte en verzuim kan terugdringen. Bijvoorbeeld door samen met de werknemers te bespreken hoe zij denken een goede balans te vinden tussen werk, zorg en privé. U kunt ervoor kiezen een innovatief project op te starten, samen met de Mantelzorgontzorger. Dat kan bestaan uit slechts het geven van advies tot aan het preventieve beleid daadwerkelijk omzetten tot de dagelijkse praktijk. Waarom wachten op overbelasting? Grijp in voor het zover is!

  Meer dan Mantelzorgontzorger

  Met de Mantelzorgontzorger haalt u meer expertise in huis, dan slechts kennis op het gebied van regelgeving omtrent mantelzorg, de bijbehorende wetgeving en de zorgtaken zelf. De Mantelzorgontzorger is tevens gespecialiseerd en ervaren in de toegepaste gerontologie. Met een samenleving die steeds ouder wordt, weet de toegepast gerontoloog precies hoe een bedrijf en het bijbehorende beleid age-friendly ingericht kan worden, en hoe er een brug valt te slaan tussen ouderen en het bedrijfsleven. Daarnaast is de Mantelzorgontzorger gespecialiseerd in de zorg- en thuistechnologie, waarbij technologie zorgbehoevende mensen thuis ondersteunt. De mantelzorger zal op het werk meer rust ervaren wanneer hij of zij weet dat het thuis goed gaat.

Contactformulier